Η πανοραμική ακτινογραφία είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να γίνει σωστή εκτίμηση των προβλημάτων και σωστό σχέδιο θεραπείας για το στόμα μας.

Στην MG Dental διαθέτουμε ψηφιακό πανοραμικό τελευταίας τεχνολογίας με πλεονεκτήματα σε σχέση με τα αναλογικά πανοραμικά όπως:

  • την ευκρίνεια και μεγέθυνση της εικόνας
  • την μειωμένη κατά πολύ ακτινοβολία που δέχεται ο ασθενής
  • το μικρό χρόνο εμφάνισης
  • τη μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των φιλμ και των εμφανιστικών υγρών