Τι είναι η Θήκη

Η θήκη καλύπτει ή σκεπάζει κάποιο κατεστραμμένο δόντι. Χρησιμοποιείται όμως και για να βελτιώσει την εμφάνισή του, το σχήμα ή τη σχέση του με τα γειτονικά δόντια.

Ο οδοντίατρός σας θα σας προτείνει τη θήκη για να:

  • Καλύψει ένα δόντι, το οποίο έχει καταστραφεί υπερβολικά από την τερηδόνα
  • Προστατεύσει ένα αδύναμο δόντι από κατάγματα
  • Αποκαταστήσει ένα σπασμένο δόντι
  • Προσαρμόσει μια γέφυρα
  • Καλύψει ένα οδοντικό εμφύτευμα
  • Καλύψει ένα δόντι με ανεξίτηλες χρώσεις ή με προβληματικό σχήμα
  • Καλύψει ένα δόντι μετά από απονεύρωση

Πότε είναι Απαραίτητες οι Γέφυρες;

Η γέφυρα συνιστάται όταν έχετε χάσει ένα ή και περισσότερα δόντια. Οι γέφυρες στηρίζονται στα φυσικά δόντια ή στα εμφυτευμένα, τα οποία βρίσκονται στις δύο άκρες του κενού διαστήματος.